komplexní rozvoj osobnosti

 • soft skills
 • mentoring
 • team building
 • events
 • relax - ubytování v Chaloupce Hluboká nad Vltavou

Novinky

Komplexní rozvoj osobnosti – soft skills

Soft skills Amité se zaměřují na rozvoj dovedností klienta a jeho pracovníků. Jedná se o rozvoj tzv. měkkých dovedností, čili dovedností obtížně měřitelných, nicméně nesmírně důležitých pro naplnění cílů organizace.

Cílem Soft skills Amité je vštípit předávané znalosti, dovednosti a postoje co nejhlouběji do klientova nitra, a to zejména pomocí:

 • koučování a mentoringu,
 • zkušenostního vzdělávání,
 • intenzivního, opakovaného tréninku,
 • videotréninku,
 • 3600 zpětné vazby,
 • outdoorových aktivit,
 • týmových i individuálních her, studií a modelových situací,
 • povzbuzení a inspirace,
 • fyzioterapeutických a energetických masáží s přesahem do rozvoje osobnosti.

Tréninkové semináře Soft skills Amité jsou připravovány klientům na míru. Zpravidla se zaměřují na následující oblasti:

 • prezentační dovednosti,
 • komunikační dovednosti, včetně řešení konfliktů,
 • lektorské dovednosti,
 • motivace a aktivace lidských zdrojů,
 • vedení týmu,
 • firemní kultura,
 • time management,
 • profesionální asistentka,
 • genderová problematika,
 • flexibilní formy zaměstnávání,
 • trh práce pro rodiče malých dětí.